طراحی سایت در تبریز

آیا تابحال به کف پای خود به منظور بررسی و تشخیص مناطق تحمل وزن بدنتان نگاه کرده اید؟ آیا می دانید با تشخیص مناطق تحمل وزن در کف پا می توانید از طبیعی بودن یا غیر طبیعی بودن وضعیت کف پایتان مطلع شوید؟

نویسنده : تهیه کننده : اکبرچاوشیان دبیر و مسئول کمیته آموزش هیئت پزشکی ورزشی استان کرمان

ادامه

به انحراف طرفی ستون مهره های گردنی همراه با چرخش سر به یک طرف ،کج گردنی یا سرکج می گویند.همچنین به این ناهنجاری اسکولیز نیز گفته می شود.

نویسنده : اکبرچاوشیان-مدرس حرکات اصلاحی-دبیرهیأت پزشکی ورزشی استان کرمان

ادامه
بیشتر